Rønnes Rådgivning as er et uavhengig ingeniørfirma som driver med rådgivning og konsulentbistand innen veg- og gateprosjektering, arealplanlegging, prosjekt- og prosessledelse.

Rønnes Rådgivning AS ble stiftet sommeren 2013. Drift startet 1. oktober 2013. Firmaet eies og drives av sivilingeniør Einar Rønnes som har mer enn 28 års erfaring fra samferdselsbransjen.

Einar Rønnes er utdannet sivilingeniør ved NTH i 1989 med spesialisering innen vegplanlegging, vegteknologi og geoteknikk. Rønnes hadde kontinuerlig linjelederansvar i Statens vegvesen, Scandiaconsult og Norconsult fra 1996 til januar 2013 og jobbet som prosjektdirektør i Norconsult fram til 1. oktober 2013 da han sluttet i selskapet.

Rønnes har, etter over 20 år i bransjen, et stort nettverk og kan gjennom samarbeidspartnere blant mange av landets ledende rådgivere tilby et spisskompetent team tilpasset dine/deres prosjekter.

Rønnes har jobbet med ledelse av store samferdselsprosjekter fra rådgiversiden mer
eller mindre kontinuerlig siden etter januar 2004

  • Regulerings- og byggeplan rv. 2 Kløfta-Nybakk
  • Regulerings- og byggeplan E6 Hovinmoen-Dal
  • Byggeplan Jernbanetorget
  • Byggeplan E6 Dal-Boksrud
  • Reguleringsplan rv. 3/25 Ommangsvollen-Grundset
  • Byggeplan Fellesprosjektet parsell 2 Brøhaug-Strandlykkja
  • Kommunedelplan E16 Fagernes-Hande
  • Reguleringsplan E6 Elstad-Frya
  • Byggeplan rv. 23 Dagslett-Linnes