Bistand teknisk
detaljprosjektering innen :

 • Teknisk beskrivelser
 • Entreprisekontrakter
 • Geometrisk utforming
 • Kostnadsmodellering
 • Teknisk infrastruktur
 • Rigg- og marksikring
 • Faseplanlegging

 • Grunnarbeider
 • Overvannshåndtering og drenering
 • Materialteknologi, overbygningsbeskrivelser
 • Byggetekniske detaljer,
  rekkverk
 • Massedisponering
 • Trafikksikkerhet


Prosjekt- og prosessledelse :

 • Prosjekt- og prosjekteringsledelse av samferdselsprosjekter
 • Planprosessledelse av samferdselsprosjekter
 • Prosessledelse og datastøtte anslagsprosesser
 • Prosessledelse kreative verksteder og dialogverksteder
 • Prosessledelse evalueringsprosesser

Vegteknologi :

 • Dimensjonering av overbygninger for veger og gater
 • Skaderegistrering og analyser av årsaker til skademønstre
 • Rådgivning innen valg av forsterkningsmetoder
 • Asfaltteknologi
 • Armering av overbygning